خانه های هوشمند آینده

طبق پیشرفت های روزانه سیستم های هوشمند، خانه ها به مقداری هوشمند خواهند شد که بتوانند افراد مخلف را طبق اثر انگشت، دمای بدن و حتی ضربان قلب آنها، محیط را طبق خواسته های آنان تغییر دهد. (بیشتر…)

ادامه مطالب