آرایشگاه شهران

تغییر دکور فضای داخلی آرایشگاه پرستیژ در شهران به یک طرح مدرن و روز اروپا از درخواست های کارفرما بوده است .

استفاده از نورپردازی مناسب و متنوع استفاده مناسب از فضا و همچنین ایجاد یک فضای کار بهینه و قابل دسترس برای کارفرما از جمله کارهای انجام گرفته در این پروژه می باشد .

 

تاریخ ساخت و ساز : اسفند 1393
مکان : شهران
ارزش :