طبق پیشرفت های روزانه سیستم های هوشمند، خانه ها به مقداری هوشمند خواهند شد که بتوانند افراد مخلف را طبق اثر انگشت، دمای بدن و حتی ضربان قلب آنها، محیط را طبق خواسته های آنان تغییر دهد.

در آینده ای نچندان دور، در زمانی که وارد خانه می شوید، توسط یک دستگاه کوچک برروی مچ شما، هویت شما را با خواندن ضربان قلب تشخیص می دهد، که اجازه می دهد روشنایی به صورت اتوماتیک تغییر کرده، دمای اتاق به نسبت بدن شما تنظیم شود و حتی موسیقی مورد علاقه پخش شود.

ممکن است این نوع از خانه های هوشمند همانند فیلم هایی همچون مرد آهنی، جتسون ها باشد اما در حال حاضر شرکت های مختلفی میلیون ها دلار برای توسعه این تکنولوژی برای ارتباط بین ماشین ها و خانه ها سرمایه گذاری نموده اند.

امروزه شرکت ها بسیاری برای توسعه ارتباط بین دستگاه های مختلف ایجاد نموده اند که بتوانند مصارف شما را آسان نموده و صرفه جویی را بالا می برد .